Όραμα

  • Εκτύπωση

 

  • η ισόρροπη εκπροσώπηση των γυναικών στα ΔΣ του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα.
  • η σύνδεση με εξέχουσες Ελληνίδες που ζουν στο εξωτερικό.
  • η βράβευση Ελληνίδων που έχουν να παρουσιάσουν ιδιαίτερα επιτεύγματα και τέλος,
  • μια λίστα με εξέχουσες προσωπικότητες για μέλη του ICC Women!