Text Size

Στόχοι

Στόχοι

Στόχοι του ICC Hellas World Business Women Initiative  είναι η ανάδειξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της γυναικείας δημιουργικότητας, της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων, των προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη δουλειά, το σπίτι και την κοινωνία, η σύνδεση με εξέχουσες Ελληνίδες που ζούνε στο εξωτερικό, η σύνδεση με αντίστοιχες οργανώσεις στο εξωτερικό, καθώς και η βράβευση Ελληνίδων που έχουν να παρουσιάσουν ιδιαίτερα αξιόλογα επιτεύγματα!