Text Size

Α΄ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ του ICC Ελλάς

21-7-17 Ουσιαστική υπήρξε η πρώτη συνάντηση εκπροσώπων από τα Επιμελητήρια της χώρας με την Επιτροπής Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής των Διεθνούς Ελληνικού Επιμελητηρίου (ICC Ελλάς), η οποία έχει σκοπό την παρακολούθηση των θεμάτων περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικών αλλαγών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την συστηματική ενημέρωση των μελών-Επιμελητηρίων και τη δημιουργία κοινών θέσεων και προτάσεων εκ μέρους των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Πρόεδρος της Επιτροπής ανέλαβε η Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, νομικός και πρ. Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, ενώ ως πρώτα μέλη της ορίστηκαν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, Αντιπρόεδρος του ICC Ελλάς (EBE Θεσσαλονίκης), Ευρυπίδης Δοντάς (ΕΒΕ Αθηνών), Μιλτιάδης Κονοπισόπουλος (Επιμελητήριο Αργολίδας) και Μηνάς Μελισσείδης (Επιμελητήριο Ηρακλείου.) Στην Επιτροπή έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν Σύμβουλοι Περιβάλλοντος και εκπρόσωποι όλων των Επιμελητηρίων της χώρας.

H Επιτροπή εκπροσωπεί και τις Ελληνικές επιχειρήσεις στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Commission on Energy and Environment) που λειτουργεί στο Παρίσι. Σκοπός της Επιτροπής είναι να αναπτύσσει συστάσεις πολιτικής και εργαλεία για την αντιμετώπιση των σημαντικών παγκόσμιων ζητημάτων περιβάλλοντος και ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος, της πράσινης οικονομίας, της αειφόρου ανάπτυξης και να συμβάλει ουσιαστικά στις βασικές διακυβερνητικές συζητήσεις για τα θέματα αυτά. Είναι κύριος συνομιλητής των κρατών και των διεθνών οργανισμών και εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών του ICC σε διακυβερνητικές διασκέψεις και οργανισμούς, μεταξύ των οποίων στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (SDC) και στο Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP). Προσφάτως δε, παραχωρήθηκε στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) το Καθεστώς Παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου έχει συμβάλλει στο σχηματισμό θέσεων της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας σε σωρεία θεμάτων, μεταξύ των οποίων:

  • η αντιμετώπιση των απωλειών των θέσεων εργασίας και η δημιουργία νέων «πράσινων θέσεων εργασίας» παγκοσμίως μέσα από την προώθηση της περιβαλλοντικής και κλιματικής ατζέντας,
  • η ενίσχυση των χρηματοδοτικών ροών για επενδύσεις σε σχέση με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή των κρατών και των επιχειρήσεων σε αυτή,
  • η ανάγκη προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και η βιώσιμη διαχείριση των ωκεανών, έγγραφο το οποίο εξέφρασε τις θέσεις της διεθνούς εμπορικής κοινότητας στην Παγκόσμια Σύσκεψη του ΟΗΕ για τους Ωκεανούς (UN Oceans),
  • ενώ η Πρόεδρος της Επιτροπής έχει εκπροσωπήσει το ίδιο το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο ενώπιον των Επιτροπών της Σύμβασης-Πλαίσιο του ΟΗΕ για τις Κλιματικές Αλλαγές (στην Μόνιμη Επιτροπή Χρηματοδοτήσεων και την Μόνιμη Επιτροπή για την Προσαρμογή.)

Στη πρώτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 12/7 με συμμετέχοντες εκπροσώπους των Επιμελητηρίων της χώρας, αναδείχθηκαν μερικά από τα θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις στο σύνολο της Επικράτειας, μεταξύ των οποίων:

  • η διαχείριση αποβλήτων, και ιδίως των ζωικών υποπροϊόντων και των υγρών αποβλήτων,
  • η χωροθέτηση ζωνών βιομηχανικής δραστηριότητας σε μέρη της Ελλάδας όπου τέτοια ζωνοποίηση δεν προβλέπεται με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται δυσκολίες στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων και οχλήσεις σε γειτνιάζουσες κατοικημένες περιοχές,
  • η εφαρμογή της Οδηγίας SEVESO και
  • η εν γένει δυσκολία εφαρμογής και συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία, λόγω της πολυπλοκότητάς της. Ανέκυψε δε η ανάγκη κωδικοποίησης και απλοποίησής της.

Κάθε δε επιμελητήριο έχει σειρά επί μέρους ζητημάτων, τα οποία χρήζουν ειδικότερης αντιμετώπισης.

Μετά το πέρας της πρώτης σύσκεψης της Επιτροπής Ενέργειας και Περιβάλλοντος, η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε για τα θέματα που ανέκυψαν τον Πρόεδρο του ICC Ελλάς, κ. Νικόλαο Α. Βερνίκο, ο οποίος μετέφερε τα σχετικά θέματα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γ. Σταθάκη, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 17/7, αναδεικνύοντας την αμεσότητα και την αποτελεσματικότητα του ICC Hellas ως προς την εκπροσώπηση της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας. Ο Υπουργός προσεκλήθη, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να συμμετάσχει στην επόμενη σύσκεψη της Επιτροπής Ενέργειας και Περιβάλλοντος.