Text Size

ICC Commission on the Digital Economy (10/2016)

Στις 24 και 25 Οκτωβρίου, 2016 πραγματοποιήθηκε η 2η ετήσια συνάντηση της Επιτροπής του ICC για την Ψηφιακή Οικονομία (Commission on the Digital Economy) στα κεντρικά γραφεία του ΙCC, στο Παρίσι.

Το ICC Ελλάς εκπροσώπησε ο κ. Βασίλης Δ. Αβραμόπουλος, Managing Partner της avramopoulos & partners/Δικηγορική Εταιρεία.

Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν και αναπτύχθηκαν  κατά την διήμερη αυτή συνάντηση, ήταν:

 

  • Νέες τεχνολογίες και ανακύπτοντα θέματα.

Σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης της Επιτροπής στο Παρίσι στις 20 και 21 Απριλίου και της οριστικοποίησης του κειμένου για το Ίντερνετ των Πάντων (Internet of Everything), τα Μέλη της Επιτροπής αντάλλαξαν απόψεις για αυτό το κείμενο, συζήτησαν για πιθανές δράσεις τις οποίες θα μπορούσε να επιμεληθεί η Επιτροπή και ποιά θα μπορούσε να είναι η συνεισφορά του ICC σε θέματα νέων τεχνολογιών, από την πλευρά της "ζήτησης". 

  • H Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) για μία βιώσιμη ανάπτυξη.

Το ICC διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο για τη δημιουργία επιχειρηματικών δεσμεύσεων στα πλαίσια των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals-SDGs) των Ηνωμένων Εθνών, όπου η σπουδαιότητα της ψηφιακής οικονομίας εξακολουθεί να αναδεικνύεται.

Κατά την προηγούμενη συνάντηση της Επιτροπής τον Απρίλιο, τα Μέλη της αποφάσισαν να εργασθούν για την προώθηση της ψηφιακής οικονομίας και να ανεβάσουν τον δείκτη ενημέρωσης για την Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) σαν ένα σημαντικό εργαλείο για την βιώσιμη ανάπτυξη. Τα Μέλη της Επιτροπής συζήτησαν και σχολίασαν το πρώτο σχέδιο κειμένου που προετοίμασε η Γραμματεία για την χρησιμοποίηση της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην βιώσιμη ανάπτυξη και απεφάσισαν για τα κατάλληλα επόμενα βήματα και στόχους.

  • Συζήτηση για το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το ηλεκτρονικό εμπόριο στους Διεθνείς Κυβερνητικούς Οργανισμούς (IGOs).

Πρόσφατες εμπορικές Συμφωνίες αναφέρονται στην διασυνοριακή κίνηση δεδομένων και η έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου κερδίζει πλέον την προσοχή διεθνών forums, όπως: η πρόσφατη συνάντηση του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου (WTO) με αντικείμενο την Ψηφιακή καινοτομία, η εισήγηση της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) για επιχορήγηση/βοήθεια προς τις εμπορικές πρωτοβουλίες και η πρόσφατη αναβίωση της αναθέτουσας σύμβασης ηλεκτρονικού εμπορίου της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL).

Tα Μέλη της Επιτροπής ασχολήθηκαν με την χαρτογράφηση αυτών των δράσεων και συζήτησαν για το πόσο επίκαιρη είναι η θέση του ΙCC όπως εμφαίνεται στο κείμενο του ΙCC για την διασυνοριακή κίνηση δεδομένων.

  • Εξερεύνηση των προκλήσεων και ευκαιριών σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις σχετικές συναλλαγές.

Τα Μέλη συζήτησαν τις τρέχουσες εργασίες και προτάσεις σε σχέση με την συνδεσιμότητα της προμηθευτικής αλυσίδας και τις ευκαιρίες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, την διαχείριση πιστοποιητικών ταυτότητας για τις επιχειρήσεις και την κυβερνοασφάλεια.

  • Η προσήλωση του ICC στις εξελίξεις για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και την Ιδιωτική Ζωή.

Η Επιτροπή έθεσε τις προτεραιότητες και προσδιόρισε τον τρόπο με τον οποίο τα Μέλη του ICC θα μπορούσαν από κοινού να ανακινήσουν το ενδιαφέρον του παγκόσμιου εμπορίου και το εύρος της εξειδίκευσής του, προκειμένου να ωθήσουν εκείνους που χαράσσουν την πολιτική και τις επιχειρήσεις να προΐστανται αυτών των εξελίξεων.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν θέματα σχετικά με:

-          τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ασπίδα Προστασίας για την Ιδιωτικότητα μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ (EU-US Privacy Shield).

-          τις τρέχουσες εξελίξεις και την ερμηνεία του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation) που θα έχει αυτόματη εφαρμογή σε όλα τα Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από της 25 Μαΐου, 2018, κλπ.

  • Το κανονιστικό τοπίο και οι τρέχουσες εξελίξεις για το Ίντερνετ και τις Τηλεπικοινωνίες.

Η Επιτροπή ερεύνησε και συζήτησε τις εξελίξεις στον τομέα του Ίντερνετ και των Τηλεπικοινωνιών. Περαιτέρω τα Μέλη της συζήτησαν διάφορα παγκόσμια, περιφερειακά και εθνικά θέματα σχετικού ενδιαφέροντος.

  • Το τοπίο Διακυβέρνησης του Ίντερνετ το 2016.

Η Επιτροπή ερεύνησε και συζήτησε τις εξελίξεις στο τοπίο της Διακυβέρνησης του Ίντερνετ, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων:

-          Στους Οργανισμούς ICANN (International Corporation for Assigned Names and Numbers) και IANA (Internet Assigned Numbers Authority) σε σχέση με την μεταβατική φάση από την εποπτεία της Κυβέρνησης των ΗΠΑ,

-          Στο παγκόσμιο Internet Governance Forum (IGF) που θα πραγματοποιηθεί στο Μεξικό τον Δεκέμβριο 2016,

-          Την 19η Σύνοδο της Επιτροπής Επιστήμης και Τεχνολογίας των Ηνωμένων Εθνών και της Ομάδας Eργασίας για την Ενισχυμένη Συνεργασία, κλπ.