Text Size

Πρωτοβουλία ίδρυσης Ελληνικής Συνεργασίας για τις Επιχειρήσεις και τη Βιοποικιλότητα

Συμμετοχή Δρος Αυγερινοπούλου στην Εβδομάδα Φυσικού Κεφαλαίου στη Μαδρίτη, Ισπανία.

Η Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Εκτελεστική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου, Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (International Chamber of Commerce ICC) και της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Hellas) μετείχε στην Εβδομάδα Φυσικού Κεφαλαίου (Natural Capital Week) με έμφαση στη βιοποικιλότητα που έλαβε χώρα στις 5-9 Νοεμβρίου 2019 στην Μαδρίτη.

Η Εβδομάδα Φυσικού Κεφαλαίου εστιάζει, μεταξύ άλλων, αφενός στην ανάπτυξη καλύτερων εργαλείων διαχείρισης για να αξιοποιηθούν από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις του τομέα αυτού στο φυσικό μας κεφάλαιο (φυσικοί πόροι και οικοσυστήματα) και αφετέρου στην ανάληψη δράσεων του ιδιωτικού τομέα για τη φύση. Η Εβδομάδα Φυσικού Κεφαλαίου συνδιοργανώνεται από ένα σημαντικό αριθμό οργανισμών και δικτύων, όπως τη Γραμματεία της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα (Secretariat of the UN Convention on Biological Diversity), τη Παγκόσμια Σύμπραξη για τις Επιχειρήσεις και τη Βιοποικιλότητα (Global Partnership for Business and Biodiversity), του Συνασπισμού Φυσικού Κεφαλαίου (Natural Capital Coalition) και του Συνασπισμού των Επιχειρήσεων για τη Φύση (Business for Nature coalition), μιας νέας συμμαχίας ηγετικών παγκόσμιων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων του Παγκόσμιου Συμβουλίου Επιχειρήσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (World Business Council for Sustainable Development - WBCSD), του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum) και του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), που έχει διαμορφώσει μια ενιαία επιχειρηματική φωνή για να συνηγορήσει εξ ονόματος της φύσης. Πριν από την έναρξη της συνάντησης, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου, Επιστήμης και Τεχνολογίας υπέβαλε αίτηση να συμμετάσχει στο Συνασπισμό Φυσικού Κεφαλαίου (Natural Capital Coalition).

Η Εβδομάδα Φυσικού Κεφαλαίου κήρυξε την έναρξη των εργασιών της με την 9η Ετήσια Συνάντηση της Παγκόσμιας Εταιρικής Συνεργασίας για τις Επιχειρήσεις και τη Βιοποικιλότητα (Global Partnership for Business and Biodiversity GPBB), όπου συζητήθηκαν διάφορες πρωτοβουλίες, όπως το Σχέδιο Δράσης για τη φύση και τους ανθρώπους (Action Agenda for Nature and People), και τα βήματα για το Παγκόσμιο Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιοποικιλότητα μετά το 2020 (the Post-2020 Global Biodiversity Framework). Η Δρ. Αυγερινοπούλου πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Εταιρικής Συνεργασίας για τις Επιχειρήσεις και τη Βιοποικιλότητα, κ. George Jaksch, και συμφώνησαν να διερευνήσουν την πιθανότητα δημιουργίας μιας εθνικής Συνεργασίας για τις Επιχειρήσεις και τη Βιοποικιλότητα στην Ελλάδα που να συμμετάσχει εν συνεχεία στη Παγκόσμια Συνεργασία.

Ο Συνασπισμός των Επιχειρήσεων για τη Φύση (Business for Nature global coalition) θα φέρει μια ενιαία «φωνή» για τις επιχειρήσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καλώντας τις Κυβερνήσεις να υιοθετήσουν μια νέα συμφωνία για τη φύση και τους ανθρώπους που θα παρέχει τα στοιχεία πολιτικής που είναι απαραίτητα για την αύξηση της επιχειρηματικής δράσης. Το 2020 θα είναι σίγουρα η χρονιά για τη φύση. Οι κυβερνήσεις θα έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν διεθνείς συμφωνίες για την αντιστροφή της απώλειας του φυσικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020, το οποίο θα επισπεύσει την επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης (UN Sustainable Development Goals) και της Συμφωνίας των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή (Paris Climate Agreement).

Η Δρ. Αυγερινοπούλου μετείχε στη συνάντηση εργασίας και διαβούλευσης των Επιχειρήσεων για τη Φύση (Business for Nature Consultation Workshop), το οποίο στόχευσε στη διαμόρφωση μιας ενιαίας επιχειρηματικής φωνής στις διαπραγματεύσεις αυτές. Τα Μέλη του Συνασπισμού Φυσικού Κεφαλαίου θα καταρτίσουν λεπτομερείς προτάσεις πολιτικής προς τις κυβερνήσεις, παρουσιάζοντας τις πολιτικές που απαιτούνται για τον μετασχηματισμό των υφιστάμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών συστημάτων και την παρότρυνση των επιχειρήσεων, ώστε να ενισχύσουν και να αυξήσουν τις τρέχουσες δράσεις και δεσμεύσεις τους εν όψει του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που θα λάβει χώρα στο Νταβός τον Ιανουάριο του 2020 και εν συνεχεία της 15ης Συνόδου των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα (CBD COP 15) στο Κουνμίνγκ της Κίνας τον Φεβρουάριο του 2020. Στο πλαίσιο της κρίσιμης Συνόδου των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα στην Κίνα το 2020, ο Συνασπισμός Φυσικού Κεφαλαίου θα ανακοινώσει και θα αρχίσει τη «Δέσμευση για το Φυσικό Κεφάλαιο» (Natural Capital Commitment). Ο Συνασπισμός καλεί τις επιχειρήσεις να δεσμευτούν για την εφαρμογή δράσεων σκεπτόμενες του φυσικό κεφαλαίο, να δρουν βάσει των αποτελεσμάτων για να βελτιώνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να διατηρούν, καθώς και να ενδυναμώνουν, το φυσικό κεφάλαιο, από το οποίο εξαρτόμαστε όλοι. Οι βέλτιστες πρακτικές θα δημοσιευθούν και θα προωθηθούν ως έμπνευση για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις.

Τελευταία, αλλά εξίσου σημαντική, είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων για την αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας, όπως κατέστη σαφές κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Η τρέχουσα απώλεια του φυσικού κεφαλαίου υποβαθμίζει τα φυσικά που υποστηρίζουν τις ακμάζουσες κοινωνίες μας κι τις ευημερούσες οικονομίες. Οι επιχειρήσεις που σκέφτονται μακροπρόθεσμα κατανοούν ότι η παγκόσμια οικονομική ευημερία βασίζεται σε έναν υγιή φυσικό κόσμο ήδη δεσμεύονται και ενεργούν για τη προστασία, την αποκατάσταση και τη βιώσιμη διαχείριση της φύσης. Ωστόσο, χρειάζονται από τις κυβερνήσεις να υιοθετηθούν οι κατάλληλες πολιτικές, οι οποίες θα συνθέσουν ένα πολιτικό πλαίσιο που θα ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων και πρωτοβουλιών. Προκειμένου να προωθηθεί η περαιτέρω φιλοδοξία των εθνικών κυβερνήσεων, η Δρ. Αυγερινοπούλου πρότεινε τη διενέργεια ενός συμβουλευτικού εργαστηρίου (consultative workshop) και στην Αθήνα. Εκπρόσωποι του Συνασπισμού Φυσικού Κεφαλαίου προσφέρθηκαν να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο εργαστήριο, καθώς και σε συναντήσεις με την Κυβέρνηση μαζί με το ICC Ελλάς, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου, Επιστήμης και Τεχνολογίας και οργανώσεων που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα.

Ενόψει του workshop, καλούμε τα μέλη της Επιχειρηματικής Κοινότητας στην Ελλάδα να συμπληρώσουν την ακόλουθη έρευνα που είναι διαθέσιμη στο: https://businessfornature.us4.list-manage.com/track/click?u=72ab5b5ffbad33ae08f66fd61&id=b676df4f8b&e=40e4ef2afe

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοεί κανείς, να αξιολογεί και να λαμβάνει υπόψιν την αξία του φυσικού μας κεφαλαίου κατά το σχεδιασμό αναπτυξιακών και επιχειρηματικών πολιτικών. Η φύση υποστηρίζει τις επιχειρήσεις και πρέπει με τη σειρά τους να υποστηρίζουν και αυτές τη φύση, εάν θέλουν να παραμείνουν βιώσιμες. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να βοηθούν στην ανάπτυξη των σχέσεων αυτών με πιο βιώσιμο τρόπο. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι η χρήση της έννοιας του φυσικού «κεφαλαίου» για να τονιστεί η οικονομική αξία της φύσης, δεν αποκλείει τις άλλες σημαντικές αξίες της φύση, όπως οι πολιτιστικές και πνευματικές αξίες.