Text Size

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ενημέρωση για ICC Ελλάς

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (International Chamber of Commerce - The World Business Organization / ICC – WBO / https://iccwbo.org/ ), ιδρύθηκε το 1919  με βασική αποστολή τη συναδέλφωση των λαών μέσω της προώθησης του ελεύθερου διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων, με βάση κοινά αποδεκτούς κανόνες.

Το ICC είναι ο μεγαλύτερος και παγκοσμίου κύρους και εμβέλειας Οργανισμός, με έδρα το Παρίσι, ο οποίος εκπροσωπεί τα νόμιμα και εύλογα συμφέροντα των Επιμελητηρίων και εκατομμυρίων επιχειρήσεων-μελών του σε όλο τον κόσμο, στον Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου (World Trade Organization), στα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ - όπου είναι επίσημος παρατηρητής), στον Ο.Ο.Σ.Α., στο G20, και συμμετέχει όπου αλλού αυτό απαιτείται!

Διαθέτει ένα παγκόσμιο δίκτυο 90 θεσμικών Εθνικών Επιτροπών, που ‘εκπροσωπούν’ από πολύ μικρές έως τις πολύ μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις σε όλες τις ηπείρους.

 • Στις κύριες δραστηριότητες του ICC - WBO περιλαμβάνονται:

α. Η διαμόρφωση και σύνταξη γενικά αποδεκτών ρυθμιστικών κανόνων (όπως, π.χ. όπως τα  Incoterms-Ενέγγυες Πιστώσεις) για τις περισσότερες επιχειρηματικές, τραπεζικές και εμπορικές συναλλαγές (αλλά και η έκδοση Certificates of Origin που πιστοποιούν το κράτος προέλευσης κάθε προϊόντος, τα carnet ATA, κλπ.)

β. Η επίλυση επιχειρηματικών διαφορών μέσω του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας του ICC - International Court of Arbitration, που είναι το κορυφαίο διαιτητικό όργανο στον κόσμο.

γ. Η υπεράσπιση της πολιτικής του ελεύθερου και θεμιτού εμπορίου. 

δ. Η οργάνωση και διαχείριση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Επιμελητηρίων (WCF  - World Chambers Federation).

ε. Η οργάνωση και λειτουργία του IMB - The International Maritime Bureau (established in 1971 to act as a focal point in the fight against all types of maritime crime and malpractice.)

στ’. Η έκδοση ειδικών εκπαιδευτικών εργαλείων αναφοράς για τις πρακτικές στις διεθνείς επιχειρηματικές και τραπεζικές δραστηριότητες, και την διαιτησία. Είναι δε για αυτά ο Νο. 1 εκδοτικός οίκος παγκοσμίως- https://2go.iccwbo.org/!

ζ’. Η λειτουργία του ICC Research Foundation, για την έρευνα θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, 

ή. Η λειτουργία ειδικών διεθνών Επιτροπών (ICC Commissions) με επιφανέστατα Μέλη που μελετούν και συντάσσουν προτάσεις για θέματα, όπως, μεταξύ άλλων,

 •  Διεθνούς Διαιτησίας, 
 •  Τραπεζικών Θεμάτων, 
 •  Εμπορικού Δικαίου, 
 •  Ανταγωνισμού, 
 •  Καταπολέμησης της  Διαφθοράς & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 
 •  Τελωνειακών Θεμάτων & Διευκόλυνσης του Εμπορίου, 
 •  Ψηφιακής Οικονομίας, 
 •  Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 
 •  Μάρκετινγκ & Διαφήμισης, 
 •  Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 
 • Φορολογικών Θεμάτων 

Η Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου - ICC Ελλάς / https://iccwbo.gr/  ιδρύθηκε το 1926. 

Mέλη της είναι, εκ του νόμου, τα 59 Εμπορικά, Βιομηχανικά, Βιοτεχνικά και Επαγγελματικά Επιμελητήρια της χώρας, αλλά και φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

To ICC Ελλάς δημιούργησε έναν νέο Τομέα, τον ICC Women Hellas, ίσως τη πιο σημαντική οργάνωση γυναικών στην χώρα μας (το Ελληνικό σκέλος του παγκόσμιου ICC World Business Women Initiative), με στόχους την ανάδειξη της γυναικείας δημιουργικότητας, της γυναικείας επιχειρηματικότητας, την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, τη δικτύωση (networking) των γυναικών με άλλες που έχουν παρεμφερή ενδιαφέροντα, κλπ.

Παράλληλα προχωράει στην άμεση ίδρυση των Τομέων ICC HELLAS ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΗΓΕΣΙΑΣ, σε συνεργασία με παγκοσμίου κύρους οργανώσεις, όπως το American Management Association, κ.α.

Το ICC  Ελλάς, έχει και ως στόχο την ενδυνάμωση του ελεύθερου εμπορίου μέσω των παγκόσμια παραδεκτών κανόνων του ICC, την πολύ ευρύτερη αξιοποίηση της Διαιτησίας και της Διαμεσολάβησης, τη προσέλκυση επενδύσεων, την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού, την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της διεθνούς δικτύωσης των Ελληνικών επιχειρήσεων και των Μελών μας, για να κατακτήσουν νέες αγορές, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, να γνωρίσουν παγκοσμίου κύρους προσωπικότητες - μέλη της παγκόσμιας ‘οικογένειας’ του ICC και να τονώσουν την οικονομική δραστηριότητα, για την ευημερία όλων. Και φυσικά να συνδράμουμε όλα τα Επιμελητήρια, όσο μπορούμε και όπου μπορούμε!

Είναι δε το ICC Ελλάς, η ‘σημαία’ της πατρίδας μας, στα πάνω από 90 κράτη, στα οποία λειτουργούν οι Εθνικές Επιτροπές του ICC, η σημαία μας στο ICC World Chambers Federation (Παγκόσμια Ομοσπονδία Επιμελητηρίων), στο ICC Court of Arbitration, στο IMB – ICC The International Maritime Bureau, όπως και στις ειδικές διεθνείς Επιτροπές του ICC. 

Για να συμβάλλουμε ενεργά στους παραπάνω φιλόδοξους και ευγενείς στόχους μας, συστήσαμε και λειτουργούμε ειδικές Ειδικές Επιτροπές δράσης:

 1. ΔΙΑΤΗΣΙΑΣ
 2. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 3. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
 4. ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ο Δημήτρης Κουζέλης έχει κάνει φοβερή δουλειά και καταθέσαμε λεπτομερές υπόμνημα στον Υπουργό]
 5. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 6. ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 8. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 9. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
 10. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 11. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 12. ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 13. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 14. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
 15. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 16. ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
 17. ΥΓΕΙΑΣ
 18. ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 19. ΣΧΕΔΙΟΥ & ΜΟΔΑΣ
 20. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΗΓΕΣΙΑΣ 
 21. ICC WOMEN THESSALONIKI
 22. ICC WOMEN SPARTA
 23. ICC HELLAS - NEW YORK

Επίσης, 

 • Διοργανώνουμε πλήθος Συμποσίων και Ημερίδων.
 • Παρέχουμε την Αιγίδα μας σε διοργανώσεις και εκδηλώσεις κύρους τρίτων, και
 • Διοργανώνουμε γεύματα εργασίας και δικτύωσης με Υπουργούς, κ.α. 

 

Όλες οι δυνάμεις του ICC Ελλάς είναι στη διάθεση των Επιμελητηρίων, των Μελών τους, των επιχειρήσεων, των Κυβερνήσεων, των δικηγορικών και λογιστικών εταιρειών και των επαγγελματιών!

Είναι στη διάθεσή σας! 

Πέτρος Γ. Δούκας